Conditii de garantie

Condițiile de garanție SUNNY PLAST

Garanția acordată pentru ferestre și uși este de:

 • 8 ani pentru profile
 • 1 an pentru restul componentelor

Garanția pentru montaj este acordată de executantul montajului, și este condiționată de respectarea strictă a instrucțiunilor de utilizare și întreținere puse la dispoziție de producător.

Serviciul nostru de garanție nu se va acorda în următoarele cazuri:

 • Intervenția unor persoane neautorizate
 • Defecțiuni cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de montaj, exploatare și întreținere
 • Defecțiuni apărute datorită unor cauze externe:catastrofe, cataclisme, accidente, etc.
 • Apariția condensului pe geam, în interiorul camerei ca urmare a condițiilor ambientale favorizante
 • Neprezentarea certificatului de garanție a facturii
 • Defecțiuni cauzate de șocuri metalice, suprasolicitări, foc, supraîncălziri, agenți chimici.


Garanția SUNNY PLAST

Garanția asigurată se limitează la repararea sau înlocuirea completă a produselor cu defecte de fabricație, apărute în timpul exploatării normale. 

Garanția asigură menținerea caracteristicilor termice și fonice pe toată perioada garantată.

Departamentul tehnic va soluționa orice problemă de service în garanție în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Pentru a putea profita de garanția produselor, va trebui să luați în considerare următoarele instrucțiuni pentru întreținerea ferestrelor:

 • Evitarea zgârierii profilelor, acestea nu se vopsesc
 • Spălarea se va face cu apă și detergenți obișnuiți
 • Nu se folosesc niciodată substanțe abrazive sau pe bază de solvenți: benzină sau diluanți
 • Garniturile din cauciuc se vor unge cu ulei siliconic special de doua ori pe an

După montaj, la cel puțin 24 de ore, se vor efectua operațiile de tencuire a peretelui după o prealabilă protejare a tâmplăriei. Folia de protecție de îndepărtează apoi, dar nu mai târziu de 30 de zile.

Nerespectarea acestor instrucțiuni atrage dupa sine anularea garanției!

Sfaturi pentru reducerea riscurilor de apariție a condensului

Deschizând fereastra în reprize scurte și frecvente, se egalează cantitatea de apă din aerul din interior cu cea din aerul din exterior, creându-se un mediu optim pentru prevenirea apariției condensului. Cu toate acestea, chiar și în cazul utilizării geamurilor protejate împottriva transferului termic, există situații ăn care condensul apare, iar motivele apariției sale par a fi inexplicabile. Trebuie determinată clar proveniența apei pe respectiva suprafață. Poate fi generată prin condensarea apei existente în aeruș din interior sau de infiltrații din exterior, care, gravitațional și prin capilaritate, poate conduce la suprafața interioară.

După ce se exclude posibilitatea infiltrațiilor de apă din exterior, se deduce că respectiva apă lichidă provine din condensare și trebuie să stabiliți care sunt parametri care își depășesc limitele și duc la manifestarea acestui fenomen fizic.